Kurs on-line „Relacje partnerskie”

Zapraszam Cię na kurs on-line „Relacje partnerskie”, podczas którego, krok po kroku, będziesz mógł przyjrzeć się dokładnie swoim relacjom i temu co na nie wpływa. Przyjrzenie się swoim przekonaniom, przekonaniom rodowym, wczesnemu dzieciństwu czy okresowi prenatalnemu pozwala odkryć co wpływa na problemy, które w swoim życiu spotykamy. Dzięki odkryciu schematów, w których funkcjonujemy mamy możliwość uwolnienia się z nich. Świadomość tego, co na nas wpływa jest tym pierwszym krokiem ku nowemu.

Dlaczego warto pracować nad relacjami?

Jakość naszych relacji jest wprost proporcjonalna do jakości naszego życia. Każde zawirowanie w naszych kontaktach z drugim człowiekiem – kimkolwiek on jest – jest dla nas informacją. Nie zawsze jednak umiemy ją odczytać.
Osoby, z którymi jesteśmy związani więzami rodzinnymi, współpracownicy, przyjaciele, osoby napotkane na ulicy – każde spotkanie to dla nas prezent od losu.
W każdej naszej relacji możemy przejrzeć się jak w lustrze. Nie zawsze jednak podoba nam się to, co widzimy, jednak właśnie temu powinniśmy przyjrzeć się najdokładniej.
Relacja partnerska to szczególe spotkanie. Wspaniała możliwość uwolnienia programów rodowych, a co za tym idzie, chorób i powtarzalnego cierpienia. To największa praca ze sobą. Partner to nasz najdoskonalszy terapeuta, który zna pięty Achillesa, o których sami nie mamy pojęcia. Prowadzi nas do oświecenia traum, tego, co w nas ciemne, a wciąż nami zarządza.

Na czym polega praca z relacjami?

Harmonijne, pełne otwartości kontakty z innymi ludźmi są świadectwem harmonijnego wnętrza w myśl sentencji: „co na górze to na dole“, „jako w niebie tak i na ziemi“. Celem kursu jest praca nad sobą poprzez głębsze spojrzenie na tematy związane z relacjami partnerskimi lub ich brakiem oraz dostrzeżenie tego, jak kwestie z tym związane manifestują się w ciele lub naszym życiu. Będziemy przyglądać się temu jakie są przyczyny i konsekwencje zaburzenia porządku w relacjach.
„Zdrowomyślenie” na te tematy pomoże nam zapobiegać, a często też leczyć choroby. Jest wiele koncepcji, przekonań – ale czy chcemy czy nie – nasze ciało (lub ciało naszego dziecka) nam zakomunikuje, czy zdrowo myślimy na ten temat, czy zrobiliśmy to, co powinno być uczynione. Czy stoimy w dobrym miejscu.

Praca warsztatowa

Jest taki moment w życiu człowieka kiedy zdajemy sobie sprawę, że pewne sytuacje, schematy w naszym życiu, życiu rodu powtarzają się. Jeśli zauważyłeś/zauważyłaś to u siebie i mimo wielu prób znalezienia wyjścia z tej sytuacji nic się nie zmienia, to warto przyjrzeć się jakości relacji w Twoim życiu i temu, jaka informacja dla Ciebie z nich płynie.

Dzięki kursowi:

 • poznasz zasady porządków rodzinnych wg wiedzy Berta Hellingera oraz Totalnej Biologii,
 • zobaczysz jasno, gdzie jest Twoje miejsce w systemie,
 • poznasz konsekwencje i przyczyny zaburzeń porządków w relacjach,
 • zrozumiesz źródła swoich problemów,
 • spojrzysz na sprawy z nowego punktu widzenia co zamanifestuje się zmianą w Twoim życiu. Chodzi o zobaczenie prawdy o sobie, swojej rodzinie i przeżycie uwalniającego doświadczenia wewnętrznego. Odkrycie tego, co nas blokuje przed „otwarciem serca” i wykonaniem wewnętrznie właściwego kroku.

Różnica między kursem on-line, a warsztatem stacjonarnym

Kurs on-line jest skierowany do wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w pracy stacjonarnej. Z uwagi na specyfikę pracy kurs jest przekazem wiedzy o możliwych uwikłaniach, w których często tkwimy nieświadomie. Prezentowane obrazy, prezentacje na figurkach, ćwiczenia i medytacje będą próbą uświadomienia Ci czy ustawiasz się w miejscu, które służy relacji partnerskiej. Świadomość może rozbudzić Twoją gotowość zmiany. Bo nic samo się nie zmieni, tylko my możemy się zmienić.

Kurs on-line nie zastąpi warsztatu stacjonarnego, na którym pracujemy z polem naszego rodu poprzez pracę indywidualną w polu oraz własne Ustawienie systemu gdzie spotykamy się jasno z problemem, którego nie byliśmy świadomi. Ustawienie własne pokazuje nam prawdę, gdzie jesteśmy kiedy nie ma nas wewnętrznie przy partnerze lub jego przy nas. Pokazuje precyzyjnie, gdzie tkwi problem. Ta prawda często jest zbyt bolesna, dlatego na co dzień, podświadomość nie chce nam dać tego odkryć.
Jednak do udziału we własnym ustawieniu niezbędna jest grupa i nasza gotowość duchowa do wyjścia ze wstydu i potraktowanie naszego problemu jako świadectwa i służby dla innych.
Trzeba wiedzieć ze nasza podświadomość to zbiór odruchów ciała i umysłu, które otrzymaliśmy w darze po przodkach ale które to odruchy nie zawsze dziś służą naszemu szczęściu.

Kurs on-line to uporządkowana wiedza merytoryczna, na którą często w takiej skali brak czasu na warsztacie stacjonarnym, na którym wiedza przychodzi poprzez bezpośrednie doświadczanie, a zatem przemiana, która w nas następuje osadza się na poziomie duchowym i komórkowym, a nie tylko intelektualnym.

Kurs on-line stanowi świetne uzupełnienie warsztatu stacjonarnego by uporządkować w sferze intelektu zmiany które zaszły na poziomie duszy i ciała.

Kurs on-line składa się z:

 • 23-godzinnego materiału audiowizualnego (wideo) o Relacjach Partnerskich, podzielonych na 7 części,
 • Prac domowych.

Przykładowe tematy poruszone w kursie „Relacje partnerskie”:

 • Nie mogę znaleźć miłości. Singiel,
 • Wolność,
 • Miłość ślepa a Miłość wiedząca która uzdrawia,
 • Ja. Uzdrawianie Relacji z samym sobą,
 • System wartości,
 • Sumienie,
 • Właściwy partner,
 • Analiza rodu – jak przerwać zaklęcie,
 • Zdrada,
 • Praca z mamą i tatą,
 • Dzieci nienarodzone – skutki dla relacji w rodzie,
 • Byli partnerzy – właściwe pożegnanie,
 • Ślub,
 • Zasady wymiany między kobietą a mężczyzną w drodze do Oświecenia,
 • Stanąć w męskim,
 • Stanąć w żeńskim,
 • Finanse jako informacja,
 • Teściowie,
 • Energia seksualna. Problemy seksualne,
 • Okres prenatalny a moje szczęście w miłości,
 • Słowa mocy,
 • Miłość potrzebuje porządku – Porządki miłości by związek partnerski był udany,
 • Patchwork,
 • Agresja, alkoholizm, narkotyki,
 • Pary bezdzietne i co po wyjściu dzieci z domu,
 • Triada rodzinna a konkretne choroby dzieci.

Cena:

850 PLN

Forma i treść kursu przedstawiona jest formie nagrań audiowizualnych.
Wykupienie kursu jest jednoznaczne z akceptacją przez klienta tej formy pracy z usługodawcą. Zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta, po przekazaniu haseł dostępu do całego cyklu webinarów przez firmę Biokultura Zofia Wasilewska, ul. Zieleniecka 15/507, 05-091 Ząbki, na tym etapie zwroty będą rozpatrywane odmownie.

Pytania/informacje dodatkowe:

Zosia Wasilewska / Tel. 501019598 / paniwasilewska@gmail.com

Zapisując się na kurs on-line i wpisując moje dane oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia i przesyłania ofert handlowych przez Biokultura Zofia Wasilewska, ul. Zieleniecka 15/507, 05-091 Ząbki, NIP 125 137 99 02, REGON 386595439, który jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). (Administrator danych). Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Zamówienie

850.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 Biologika – Magdalena Dembowska.
Wszystkie prawa zastrzeżone.